Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w szkolnych Konkursach

 

Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa         Najpiękniejsza bombka Bożonarodzeniowa    

Termin oddawania prac: 15.12.2017 r.

 ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i liceum.

2. Uczestnicy konkursu wykonują (bez naruszania praw autorskich innych osób) kartkę świąteczną w formacie A5 (po złożeniu), techniką dowolną z ciekawie wypisanymi życzeniami (proszę nie podpisywać życzeń). Wykonanie bombki - technika dowolna.

3. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

- poziom artystyczny wykonanej pracy,

- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania,

- stopień nawiązania do tradycji,

- ciekawą treść życzeń.

4. Samorząd Uczniowski przewiduje nagrody za I, II i III miejsce. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do mgr Jolanty Czapli.

 Samorząd Uczniowski

Thursday the 18th.
Copyright 2012

©