"NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału  w szkolnym Konkursie "NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

Termin oddawania prac: do dnia 16.12.2016 r.


 ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i liceum.

2. Uczestnicy konkursu wykonują (bez naruszania praw autorskich innych osób) kartkę świąteczną w formacie A5 (po złożeniu), techniką dowolną z ciekawie wypisanymi życzeniami (proszę nie podpisywać życzeń).

3. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

- poziom artystyczny wykonanej pracy,

- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania,

- stopień nawiązania do tradycji,

- ciekawą treść życzeń.

4. Samorząd Uczniowski przewiduje nagrody za I, II i III miejsce. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do mgr Jolanty Czapli.

 

Samorząd Uczniowski

Thursday the 17th.
Copyright 2012

©