Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości - WYBIERAM ZAWÓD

Zapraszam młodzież licealną do udziału w piętnastej edycji Ogólnopolskiego  Dnia przedsiębiorczości, która odbędzie się 21 marca 2018 r. Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Program uzyskał Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

            To już najwyższa pora, żeby podjąć ostateczną decyzję dotyczącą dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Zastanawiasz się, co będzie dla ciebie najlepsze? Zawodów jest całe mnóstwo. Sam/sama musisz zdecydować, który wybierzesz. Jest to niełatwe zadanie. Może właśnie udział w Dniu przedsiębiorczości pozwoli ci dokonać właściwego wyboru?

Będziesz miał/miała niepowtarzalną okazję do zweryfikowania twoich wyobrażeń na temat wybranego zawodu. Obserwacja stanowiska pracy i bezpośredni kontakt z osobą, która tę pracę wykonuje stwarza ci możliwość pogłębienia wiedzy o danym zawodzie, a także zdobycia informacji o tym, jakie cechy i umiejętności są niezbędne do jego wykonywania. Warto uczyć się od praktyków!

Weź udział w Dniu przedsiębiorczości i skorzystaj z tej okazji, aby podjąć trafną decyzję edukacyjną i zawodową.

Powodzenia!

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
•    odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
•    zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
•    pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
•    doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
•    zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o złożenie dokumentacji do dnia 12.03.2018r. do mgr Jolanty Czapli.

Zapraszam również do udziału w Ogólnopolskim Konkursie
"Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?".

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

1. Karta zgłoszenia konsultanta

2. Karta zgody rodziców/opiekunów

3. Karta informacyjna

4. Regulamin Konkursu

5. Karta zgłoszenia do konkursu

6. Oświadczenie uczestnika konkursu

7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

8. Analiza wyboru

9. Analiza wyboru cd.

Szkolny koordynator - Jolanta Czapla

Tuesday the 25th.
Copyright 2012

©