Klasy Ratownicze

Kurs na Ratownika - Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Ratownictwo Wodne Asekuracja, które współpracuje z naszą szkołą, ogłasza nabór na kurs Ratownika - Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
        Umiejętności i uprawnienia Ratownika KPP są przydatne i uznawane między innymi w służbach mundurowych jak i medycznych: Policji, PSP, pogotowiu, oraz dodatkowo punktowane podczas rekrutacji na niektóre kierunki studiów uczelni państwowych jak i prywatnych.      

        Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego, uczestnicy będą posiadać tytuł Ratownika KPP w myśl ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnienia i tytuł Ratownika KPP wraz z nr rejestracji w MSW.

         Pierwsze zajęcia organizacyjne odbędą się 19 grudnia (sobota) o godzinie 11:30 w LO im Bolesława Prusa w Sosnowcu, sala nr 29. Kurs będzie prowadzony w systemie zjazdowym sobotnio-niedzielnym. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 508-422-352, lub bezpośrednio na pierwszych zajęciach.

         Jednym z najważniejszych warunków przystąpienia do kursu wymaganym ustawą z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest ukończenie 18 roku życia.

         Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Saturday the 19th.
Copyright 2012

©