Nasza szkoła w Erasmus+

Od 1 września 2016r. Nasza szkoła realizuje dwuletni projekt pt. „Awareness Creates Future” w ramach programu edukacyjnego Erasmus + Akcja 2- Partnerstwa Strategiczne, Edukacja Szkolna.

Logo projektu

W projekcie bierze udział pięć państw- Francja, Holandia, Niemcy, Polska oraz Słowenia.

Tematyka projektu związana jest ze zrównoważonym rozwojem, który między innymi szerzy idee sprawiedliwego handlu, świadomego konsumenta, praw człowieka a także ochrony środowiska naturalnego. Nasi uczniowie będą mieli świetną okazję pogłębiania wiedzy dotyczącej problematyki projektu na zajęciach szkolnych a także podczas wyjazdów do krajów partnerskich.

Saturday the 19th.
Copyright 2012

©