WIZYTA W MAASTRICHT - PROGRAM ERASMUS+ „AWARENESS CREATESS FUTURE”

W dniach 03-09 czerwca 2018r.  uczennice oraz nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w ostatniej już wizycie projektowej w Maastricht w Holandii w ramach projektu Erasmus+ „ Awareness Creates Future”.

Czytaj więcej...

Erasmus + wizyta w Maribor

W dniach 11-17 marca odbyło się kolejne III spotkanie projektowe Erasmus + w ramach projektu „ Awareness Creates Future”.

Czytaj więcej...

ERASMUS+ Wizyta w Bad Düben

W dniach 24 – 30.09. 2017 odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu Erasmus + Awareness Creates Future, które miało miejsce w Bad Düben w Niemczech. W myśl naszej przyjętej zasady rozpoczęliśmy od gier i animacji integracyjnych, które wprowadziły nas w program zajęć. Dopełnieniem dnia była gra miejska, dzięki której poznaliśmy miejscowość i mieliśmy przyjemność spotkać się z Panią Burmistrz, która przybliżyła nam historię miasta.

Czytaj więcej...

WIZYTA WE FRANCJI W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

WIZYTA  WE  FRANCJI  W  RAMACH  PROJEKTU  ERASMUS+  'AWARENESS  CREATES FUTURE'

W dniach 07-12 marca 2017r. uczennice oraz nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w kolejnej, drugiej wizycie projektowej w ramach programu Erasmus+. Spotkanie miało miejsce w Saint Etienne we Francji. Mieliśmy okazję uczestniczyć w kilku warsztatach organizowanych przez przedstawicieli organizacji takich jak:

Czytaj więcej...

Fair Trade and aware consumption Workshops

Download

Aims:
making students aware of Fair Trade Movement
introducing an aware consumer's values and patterns of behaviour

Czytaj więcej...

ERASMUS+ AWARENESS CREATES FUTURE

ERASMUS+ AWARENESS CREATES FUTURE
9-13.01.2017 POLAND

Czytaj więcej...

PROJEKT ERSAMUS i „AWARENESS CREATES FUTURE”

W dniach od 21 do 25 listopad 2016 r. odbyła się pierwsza wizyta projektowa dla dyrektorów, koordynatorów oraz nauczycieli szkół partnerskich z Francji, Holandii, Niemiec, Polski oraz Słowenii realizujących projekt  w ramach programu edukacyjnego Erasmus +. Spotkanie odbyło się w holenderskiej szkole w Maastricht.

Czytaj więcej...

Nasza szkoła w Erasmus+

Od 1 września 2016r. Nasza szkoła realizuje dwuletni projekt pt. „Awareness Creates Future” w ramach programu edukacyjnego Erasmus + Akcja 2- Partnerstwa Strategiczne, Edukacja Szkolna.

Logo projektu

W projekcie bierze udział pięć państw- Francja, Holandia, Niemcy, Polska oraz Słowenia.

Tematyka projektu związana jest ze zrównoważonym rozwojem, który między innymi szerzy idee sprawiedliwego handlu, świadomego konsumenta, praw człowieka a także ochrony środowiska naturalnego. Nasi uczniowie będą mieli świetną okazję pogłębiania wiedzy dotyczącej problematyki projektu na zajęciach szkolnych a także podczas wyjazdów do krajów partnerskich.

Spotkanie w Bad Duben

W dniach 24-28 stycznia 2016r. nauczyciele naszej szkoły : Inga Bal- Grądkiewicz oraz Magdalena Gądek-Wieczorek uczestniczyły w wizycie roboczej w Bad Duben , Niemcy mającej na celu udoskonalenie projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa Strategiczne Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji. Nad projektem zatytułowanym „Awareness Creates Future” pracowali nauczyciele z Francji, Holandii, Niemiec, Polski oraz Słowenii. Nasz projekt koncentruje się głównie na idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), prawach człowieka, ekologii, zdrowiu a także sportu. Mamy nadzieję na akceptację naszej pracy przez Narodową Agencję w Holandii na przełomie czerwca oraz lipca bieżącego roku. Trzymamy kciuki.

 

Czytaj więcej...

Wednesday the 18th.
Copyright 2012

©