Próbny egzamin maturalny

   Poniżej zamieszczamy harmonogram próbnego egzaminu maturalnego oraz informacje dotyczące organizacji poszczególnych jego części.

Harmonogram egzaminu maturalnego:

26.11.2013r. język polski - godz. 9.00 - hala

27.11.2013r. matematyka - godz. 9.00 - hala

28.11.2013r. język angielski - godz. 9.00 - hala

28.11.2013r. język rosyjski - godz. 9.00 - sala 15

28.11.2013r. język niemiecki - godz. 9.00 - sala 16

Prosimy, aby wszyscy zdający zgłosili się na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy zdający musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz przybory i pomoce zgodne z komunikatem Dyrektora CKE. Przypominamy, iż nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Wszyscy zdający mają obowiązek zapoznać się z procedurami  przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014.

 

 

 

 

Wednesday the 18th.
Copyright 2012

©