Egzamin maturalny 2018

Przypominamy Wam, drodzy Maturzyści, o najważniejszych procedurach egzaminacyjnych. Egzaminy maturalne rozpoczynają się punktualnie o godz. 9.00 lub 14.00 zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie CKE. Prosimy o punktualne przybycie na godzinę przed rozpoczęciem danego egzaminu.

4 maja o godz. 8.15 rozpocznie się procedura losowania i zajmowania miejsc na hali. Każdy z Was musi posiadać:

- dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL na wszystkich egzaminach,

- długopisy z czarnym atramentem,

- pozostałe przybory i materiały zgodnie z wyszczególnieniem w Komunikacie Dyrektora CKE, który znajdziecie tutaj. 

Szkoła zapewnia Wam "Wybrane wzory matematyczne" oraz "Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, fizyki i chemii"(obejrzyjcie je przed egzaminem). Pozostałe pomoce organizujecie sobie we własnym zakresie. Na salę egzaminacyjną możecie wnieść małą niegazowaną wodę mineralną, która ma stać na podłodze przy stoliku.

Podczas wchodzenia na salę należy sprawdzić swój numer PESEL na liście OKE, złożyć podpis potwierdzający jego zgodność oraz wylosować numer stolika w odpowiednim sektorze (na niektórych egzaminach będą 2 sektory: dla Absolwentów 2015 - 2018 oraz dla Absolwentów z lat ubiegłych - do 2015r.). Każdy zdający otrzyma 2 naklejki z kodem kreskowym do zakodowania swojego arkusza maturalnego. Arkusze maturalne dla Maturzystów 2015 - 2018 będą posiadały czerwony pasek na pierwszej stronie. Pozostałe arkusze dla Maturzystów z lat ubiegłych nie będą oznaczone paskiem.

Osoby spóźnione nie będą mogły wejść na salę po godzinie 9.00, gdy czynności organizacyjne zostaną zakończone. Przypominamy jednocześnie o zakazie posiadania jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych podczas egzaminu.

W losowych przypadkach, gdy ktoś z Was nie będzie mógł przybyć na egzamin, należy w tym samym dniu złożyć udokumentowany wniosek do Dyrektora Szkoły o zdawanie egzaminu w terminie dodatkowym.

Pozostałe procedury opisane są tutaj.

Termin wydawania świadectw maturalnych to 3 lipca 2018 r.

Gdy komuś się nie powiedzie na jednym z egzaminów obowiazkowych, to ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego pod warunkiem, że przyszedł na wszystkie egzaminy i żaden nie został unieważniony.

Egzaminy w terminie poprawkowym odbywać się będą:

- część pisemna 21 sierpnia 2018 r. - godz.9.00

- część ustna - 21 -22 sierpnia 2018 r.

Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia!

 

Tuesday the 25th.
Copyright 2012

©