Egzamin maturalny 2018

Przypominamy Wam, drodzy Maturzyści, o najważniejszych procedurach egzaminacyjnych. Egzaminy maturalne rozpoczynają się punktualnie o godz. 9.00 lub 14.00 zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie CKE. Prosimy o punktualne przybycie na godzinę przed rozpoczęciem danego egzaminu.

Czytaj więcej: Egzamin maturalny 2018

Odbiór wyników egzaminu i świadectw dojrzałości

Zapraszamy po odbiór wyników egzaminu i świadectwa dojrzałości w dniu 30 czerwca br. o godzinie 12.00 do sali multimedialnej.

30 czerwca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane Wam w lutym bieżącego roku. 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym Załącznik 7a.

Próbny egzamin maturalny 2015

Prosimy uczniów klas maturalnych o zapoznanie się z informacjami organizacji próbnego egzaminu maturalnego.

Czytaj więcej: Próbny egzamin maturalny 2015

Odbiór świadectw dojrzałości

Zapraszamy po odbiór wyników egzaminu i świadectwa dojrzałości w dniu 5 lipca o godz. 12.00

W dniu 5 lipca o godz. 00.00 zostanie uruchomiony SERWIS na stronie www.oke.jaworzno.pl umożliwiający zdającym indywidualne sprawdzenie wyników egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane Wam w lutym br.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna    -  23 sierpnia 2016 r.              (wtorek, godz. 900)

2. Część ustna        -   24 - 26 sierpnia 2016 r.       

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N - nowa formuła lub Załącznik 7b_S - stara formuła).

Egzamin maturalny 2015

Drodzy Maturzyści!

Jeszcze tylko kilka dni dzieli Was od sesji maturalnej, dlatego przypominamy Wam o najważniejszych procedurach egzaminacyjnych. Egzaminy maturalne rozpoczynają się punktualnie o godz. 9.00 lub 14.00 zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie CKE. Prosimy o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem danego egzaminu.

Czytaj więcej: Egzamin maturalny 2015

Saturday the 19th.
Copyright 2012

©