SŁOWNIK WIELOJĘZYKOWY "Rok 1989""
SŁOWNIK WIELOJĘZYKOWY  "ROK 1989"

Słownik opracowany przez Uczniów i Nauczycieli ZSO nr 14 z okazji obchodów 25 Rocznicy Wydarzeń 1989 roku.

AKSAMITNA REWOLUCJA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK WŁOSKI

ANTYRZĄDOWE I ANTYPARTYJNE MANIFESTACJE

JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK WŁOSKI
BERLIN WSCHODNI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
BERLIN ZACHODNI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
BETONOWY MUR JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI

CZAS PRZEMIAN

JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
DEMOKRATYZACJA ŻYCIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
DEMONSTRACJE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
DEMONTAŻ CAŁEGO SYSTEMU JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
DOMINACJA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
GŁASNOST' (z rosyjskiego jawność) JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
GRANICA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
"GULASZOWY SOCJALIZM'' na Węgrzech JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
JESIEŃ LUDÓW JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
JESIEŃ NARODÓW JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
KARTA 77 JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
KOMUNIZM JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
KRAJE ,,DEMOKRACJI LUDOWEJ'' JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
KRAJE tzw. BLOKU WSCHODNIEGO JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
MINY JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
MONOPARTYJNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
MUR BERLIŃSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
NRD JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
NSZZ ,, Solidarność'' JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
OBALENIE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
OKOPY JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
OKRĄGŁY STÓŁ JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
OPOZYCYJNE UGRUPOWANIE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
PARTIA KOMUNISTYCZNA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
PETYCJA ,,Kilka zdań'' JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
PIERIESTROJKA (z rosyjskiego przebudowa) JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
PLURALIZM POLITYCZNY JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
,,POCIĄGI WOLNOŚCI'' JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
PODZIAŁ NIEMIEC JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
POKOJOWA REWOLUCJA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
PROPAGANDA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
PRZEJŚCIA GRANICZNE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
PRZEMIANY DEMOKRATYCZNE I KAPITALISTYCZNE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
REFERENDUM JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
REWOLUCYJNY CHARAKTER WYDARZEŃ JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
RFN JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
ROZMOWY ,, Okrągłego Stołu'' JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
ROZPAD ZSRR JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
SEPARATYSTYCZNE DĄŻENIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
SOCJALIZM JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
SYMBOL ZIMNEJ WOJNY JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
TERROR POLITYCZNY JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
WOLNE WYBORY JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
WYBORY CZERWCOWE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
ZAPORY DRUTOWE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
ZIMNA WOJNA
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
ZMIANY KONSTYTUCJI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI  JĘZYK NIEMIECKI  JĘZYK WŁOSKI
         

MS 

Wednesday the 20th.
Copyright 2012

©