„Otwarta Firma – Biznes przy tablicy” z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie

11 grudnia  2017r.  pracownicy naukowi z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, przeprowadzili zajęcia z licealistami w ramach programu „Otwarta Firma – Biznes przy tablicy”, który jest realizowany podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przez VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Sosnowcu. Program „Otwarta Firma” umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy, inspiruje młodych ludzi do przedsiębiorczych zachowań, przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy, wspiera
w planowaniu ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

Młodzież uczestniczyła w następujących warsztatach:

Klasy ratownicze I JR, II R i III R:  " Pokaz pierwszej pomocy z zastosowaniem AED. Zachowanie świadków zdarzenia." Zajęcia poprowadziły studentki reprezentujące Studenckie koło naukowe medycyny ratunkowej.

Klasy mundurowe II M i III M:  "Wykorzystanie walizki kryminalistycznej w zabezpieczaniu miejsca zdarzenia" . Tematykę "Bezpieczeństwo wewnętrzne" prowadził mgr Dariusz Bednarz.

Klasa I MT - Trener personalny:  " Fit Show. Pomiary składu masy ciała wraz z interpretacją wyników. Zdrowe odżywianie" - zajęcia zostały przygotowane przez Koło Naukowe PWSZ.

Klasy medyczne II Med i III Med: " Leczenie ran". Tematykę " Pielęgniarstwo" przedstawiła mgr L.Frihauf.

  Dziękujemy wszystkim prowadzącym za zaangażowanie
w przedsiębiorczą edukację młodych ludzi.


Zapraszamy do obejrzenia galerii!

imag3767 custom
imag3768 custom
imag3769 custom
imag3770 custom
imag3771 custom
imag3773 custom
imag3774 custom
imag3775 custom
imag3776 custom
imag3781 custom
imag3782 custom
imag3783 custom
imag3784 custom
imag3785 custom
imag3786 custom
imag3787 custom
imag3789 custom
imag3790 custom
imag3791 custom
imag3792 custom
imag3793 custom
imag3795 custom
imag3796 custom
imag3797 custom
imag3798 custom
imag3799 custom
imag3800 custom
imag3802 custom
imag3803 custom
imag3804 custom
imag3805 custom
imag3807 custom
imag3808 custom
imag3810 custom
imag3811 custom
imag3812 custom
imag3813 custom
imag3817 custom
imag3820 custom
logo_1_kolor
01/40 
start stop bwd fwd

Saturday the 19th.
Copyright 2012

©