Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 2019

Zapraszam wszystkich zainteresowanych licealistów do udziału w dniu przedsiębiorczości.
Szesnasta edycja programu odbędzie się
20 marca 2019 r. Dzień przedsiębiorczości
szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do wejścia na rynek pracy.

 

 

 

Program uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

Film z Gali Przedsiębiorczości:

https://youtu.be/nXI__pAqsUE

 

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

 

Zgłoszenia do programu u mgr Jolanty Czapli sala 305.

 

 

 

 

Przebieg Dnia przedsiębiorczości w firmie bądź instytucji


Wprowadzenie:

 •  uczeń zgłasza się w firmie na umówioną godzinę,
 •  przedstawiciel firmy (konsultant - opiekun ucznia) zapoznaje ucznia (grupę uczniów) z działalnością firmy,
 •  uczniowie przechodzą na umówione stanowiska pracy i pozostają pod opieką swoich indywidualnych konsultantów.

Na stanowisku pracy w ciągu 3-5 godzin konsultant:

 •  zapoznaje ucznia ze swoim stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, zadaniami na ten dzień itp.,
 •  rozmawia z uczniem o motywach wyboru i predyspozycjach do wykonywania danego zawodu, pełnienia danej funkcji,
 •  zaprasza ucznia do współpracy, powierzając mu wykonanie prostych, określonych zadań np. wysłanie faksu, wyszukanie informacji w bazie danych, Internecie lub udział w spotkaniu z klientem, sporządzenie odpowiedzi, notatki itp.

Wywiad z konsultantem:

 • uczeń zwraca się do konsultanta o potwierdzenie w Karcie ucznia pobytu w firmie,
 • uczeń dopytuje konsultanta o dodatkowe informacje do uzupełnienia Karty ucznia, np. o możliwości zatrudnienia, awansu, wykształcenie konieczne na danym stanowisku itp.

Zakończenie Dnia przedsiębiorczości w firmie.

Wednesday the 17th.
Copyright 2012

©