Uczniowie rozszerzenia WOS oraz klasy II K w Programie Edukacji Prawnej

15 i 22 marca nasi uczniowie rozszerzenia WOS oraz klasy II K brali udział w Programie Edukacji Prawnej. W Projekcie wykorzystane zostały dwa narzędzia: symulacje rozpraw sądowych oraz gra planszowa “Prawopolis”. Uczniowie rozszerzenia WOS przeprowadzili z wolontariuszami FUNDACJI COURT WATCH POLSKA symulację rozprawy karnej, a sprawa dotyczyła nękania /stalkingu, natomiast uczniowie klasy II K przeprowadzili symulację rozprawy cywilnej dot. sporu między pracodawcą a pracownikiem o zaległe wynagrodzenie.

Zdjęcia z symulacji rozpraw oraz z nauki prawa grą planszową możecie obejrzeć TUTAJ

 

1a
1b
2
2a
3
4
4 1
4 10
4 11
4 12
4 13
4 14
4 15
4 16
4 17
4 18
4 19
4 2
4 20
4 21
4 22
4 23
4 25
4 26
4 27
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
4 9
4a
5 1
5 3
6
6a 1
6a 10
6a 11
6a 12
6a 13
6a 14
6a 15
6a 2
6a 3
6a 4
6a 5
6a 6
6a 7
6a 8
6a 9
7
8
9 2
94
95
96
96a
96b
96c
96d
96e
97
98
98a
98b
98c
98d
99
99a
01/70 
start stop bwd fwd

Uczniowie w trakcie symulacji rozprawy wcielili się w role uczestników realnej rozprawy.

Był oskarżyciel, oskarżyciel posiłkowy, adwokat, oskarżony, radca prawny, pozwany, powód, ławnicy, protokolant, świadkowie i publiczność.

Rolę sędziego  odgrywał Pan Maciej Kilian, wolontariusz Fundacji COURT WATCH POLSKA

 

Druga część realizacji Programu polegała na nauce prawa przez grę planszową "PRAWOPOLIS".

Uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe grupy, wcielając się w role radców prawnych i adwokatów, analizowali poszczególne przypadki naruszeń prawa, badali je w aspekcie dziedzin i gałęzi prawa oraz sprawdzali poziom swej wiedzy z zakresu znajomości przepisów prawa.  


Program Edukacji Prawnej FUNDACJI COURT WATCH POLSKA

Celem projektu jest realne dotarcie do młodych ludzi z przekazem, który zwiększy ich świadomość prawną, wiedzę o sądownictwie oraz aktywuje postawy, które charakteryzować powinny dojrzałych obywateli zainteresowanych życiem publicznym.

Każdy biorący udział w PEP ambasador współtworzy grupę realizującą projekt na lokalnym gruncie bądź mu przewodniczy jako lider. Każdy z liderów przekazuje swoją wiedzę, ale również wchodzi w interakcję z uczniami, dzieli się doświadczeniem z sal sądowych, które nabył jako wolontariusz w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów.


MS

 

Wednesday the 26th.
Copyright 2012

©