Home

MATEMATYKA W OBIEKTYWIE


 Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej.

Naszym szkolnym opiekunem i ambasadorem konkursu jest mgr inż. Katarzyna Dziąbek.

matematyka01
matematyka02
matematyka03
matematyka04
matematyka05
matematyka06
matematyka07
matematyka08
matematyka09
matematyka10
matematyka11
matematyka12
matematyka13
matematyka14
matematyka15
matematyka16
01/16 
start stop bwd fwd

QualityJoomlaTemplates.com
Tuesday the 25th.
Copyright 2012

©